Retina Club

2023 Kasım Ayın Sorusu


Okuma:376

2023 Kasım Ayın Sorusu

 

Sol gözde görme keskinliği 20/20 olan 49 yaşındaki erkek hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir. Sağ göz muayene bulguları normal sınırlardadır. Hastanın renkli fundus, floresein anjiyografi, fundus otofloresans ve optik koherens tomografi görüntülerini görmektesiniz. Bu bulgulara göre tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.

 

2023 Kasım Ayın Sorusu Cevap

Bu ay size retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilen sol gözde görme keskinliği 20/20 olan 49 yaşındaki kadın hastanın renkli fundus, floresein anjiyografi, fundus otofloresans ve optik koherens tomografi görüntüleri eşliğinde tanısını sormuştuk.

 

Tanı: Retinal astrositik hamartom’dur

 

Retinal astrositik hamartomlar (RAH), glial hücrelerden oluşan iyi huylu retinal tümörlerdir. Tüberoskleroz kompleksi olan hastalarda tipik olarak asemptomatik bir lezyon olarak karşımıza çıkarlar; ancak izole tümörler olabilir veya diğer oküler veya sistemik hastalıklarla birlikte bulunabilir. Çoğu RAH'ın doğuştan olduğu düşünülür, ancak yaşamın ilerleyen zamanlarına kadar klinik olarak belirgin hale gelmeyebilir.

RAH tipik olarak asemptomatiktir ve tesadüfen veya fakomatoz (Tüberoskleroz) şüphesi olan hastaların taranması sırasında saptanabilir. Maküler veya optik sinir tümörleri veya kanama veya eksüdasyon ile komplike olanlar görme bozukluğuna (bulanıklık, uçuşma veya metamorfopsi) neden olabilir. Klasik olarak, RAH'ın üç morfolojik alt tipi tanımlanmıştır. Bunlar:

Tip 1 (en yaygın): nispeten düz, pürüzsüz, yarı şeffaf, kalsifikasyonsuz gri-beyaz lezyonlar

Tip 2: kabarık, multinodüler ("dut benzeri"), opak, kalsifiye lezyonlar

Tip 3: Tip 1 ve Tip 2 özelliklerine sahip geçiş lezyonu

Lezyonlar tipik olarak yaşla birlikte sabit kalır ve tipler arasında gelişmez.

Pratik olarak, tümörler kalsifiye ve kalsifiye olmayan varyantlara ayrılabilir. Kalsifiye tümörlerin karakteristik özelliği parlak sarı kalsifikasyon kürecikleridir. Bu, retinoblastomda görülen tebeşirimsi, donuk kalsifikasyondan farklıdır. RAH ayrıca, retinoblastoma veya retinal kapiller hemanjiyomun aksine, belirgin bir besleme/boşaltma damarından yoksundur. Teşhis büyük ölçüde kliniktir ve yardımcı testlerle desteklenebilir. Tüberosklerozda, retinal bulgular önemli ölçüde eş zamanlı nörolojik ve renal hastalık ile ilişkilidir. Tedavi gerektiren RAH büyümesi veya komplikasyonları nadirdir.

 

Ayın sorusuna web sitesi aracılığıyla doğru cevap verenler arasında yapılan kura çekimi sonrası kitap ödülünü Sn. Dr. Hakan Yıldırım kazanmıştır. Kendilerini tebrik ederiz.

Kitap ödülünün temin ve dağıtımında koşulsuz destekleri için DEVA Holding’e teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.