Retina Club

2023 Eylül Ayın Sorusu


Okuma:209

Tek yumurta ikizi olan, sağ gözde görme keskinliği 20/25 olan 14 yaşındaki kadın hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir. Sol göz görme keskinliği 20/20’dir. Hastanın renkli fundus, erken dönem floresein anjiyografi, geç dönem floresein anjiyografi ve periferik retina floresein anjiyografi görüntülerini görmektesiniz. Özgeçmişinde spesifik bir tanımlama yoktur. Bu bulgulara göre tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.