Retina Club

2023 Mart Ayın Sorusu


Okuma:324

Sağ gözde görme keskinliği 20/20 olan 31 yaşındaki erkek hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir. Sol göz muayene bulguları normal sınırlardadır. Hastanın renkli fundus, floresein anjiyografi, fundus otofloresans ve optik koherens tomografi görüntülerini görmektesiniz. Bu bulgulara göre tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.