Retina Club

Retina Sağlığı ve Hastalıklarında Kompleman Sistemi-2


Okuma:465

Kompleman Sistemi Ve Retina

Retina bağışıklığında kompleman sistemin rolü:

Doğuştan gelen bağışıklık savunmasına katkıda bulunur ve oküler bağışıklık ayrıcalığını düzenler

Enflamatuar retina hastalıklarında terapötik müdahale için bir hedef görevi görür

Ana dokudan patojenleri temizlemek için antikorları ve fagositleri tamamlayarak retinayı eksojen ve endojen saldırılardan korur

Patolojik oküler inflamasyonu ve hücre ölümünü teşvik ederek düzensizleştiğinde retinal hastalıklara katkıda bulunur

 

Kompleman sistem neden retina hastalığını tedavi etmek için rasyonel bir hedeftir?

C1r, C1q, C2, C3, C4, fB ve fH Kompleman bileşenlerinin ifadesi dahil olmak üzere Kompleman sistem aktivitesi, retina/retina pigment epiteli ve koroidde tanımlanmıştır.

 

Kompleman sistem bileşenleri, hayvan modellerinde gözlemlendiği gibi yaşa bağlı olarak yukarı (up) regülasyon ve aktivasyona uğrar.

 

Aşağıdakiler dahil olmak üzere, enflamatuar tutulumu olan çeşitli retinal bozukluklarda kompleman aktivasyonu gözlemlenmiştir: kuru YBMD (coğrafi atrofi), yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, glokom, üveit, diyabetik retinopati.

 

Çeşitli hastalıklarda yer alan çeşitli patojenik moleküller, örneğin: C-reaktif protein (CRP); fosfatidilserin, amiloid, ve hücresel kalıntıların tümü, kompleman yolunun potansiyel aktivatörleri olarak araştırılmaktadır.

 

Tamamlanan Hedefler:

Kompleman sistemin çeşitli yönlerini hedef alan geliştirme aşamasında olan çok sayıda retinal hastalık tedavisi vardır.

 

Apellis

Aday: Pegcetacoplan

Hedef: C3 İnhibisyonu

 

Alexion

Aday: ALXN2040 (danicopan)

Hedef: Kompleman Faktör D Tedavisi

 

Annexon

Aday: ANX007

Hedef: C1q İnhibisyonu

Annexon, C1q inhibisyonunun terapötik potansiyelini geliştirmeye çalışan tek şirkettir ve bir dizi antikor aracılı otoimmün bozukluk ve nörodejeneratif hastalık da dahil olmak üzere, klasik yolun doku hasarının ana itici gücü olduğu hastalıklara odaklanmaktadır.

 

Gemini

Aday: GEM103

Hedef: Kompleman Faktör H Tedavisi

"Geniş ve çeşitli literatür, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (YBMD) gelişiminde CFH genetik kodundaki polimorfizmleri ima eder. Gemini Therapeutics'in, tam uzunlukta bir insan rekombinant CFH molekülü yapımında üretim zorluklarını çözen ilk şirket olduğuna inanılıyor.

 

 

[Kaynaklar: 1. Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. New York: Garland Science; 2001. The complement system and innate immunity. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27100/. 2. Xu H, Chen M. Targeting the complement system for the management of retinal inflammatory and degenerative diseases. Eur J Pharmacol. 2016;787:94-104. 3. Wykoff CC, Saroj N. Explore the Complement System: An Interactive Diagram of a Central Player in Retinal Health and Disease. Retna today. January February. Supplement. Pp: 4. Walport MJ. Complement: First of two parts. N Engl J Med. 2001;344(14):1058-1066. 5. Kaiser P. Retina pipeline: a view into ongoing innovation. Retina Today. 2020;15(8).]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

(Çıtırık M, Teke MY. Retina Sağlığı ve Hastalıklarında Kompleman Sistemi-2. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/11/2023).